Du er her: 

Fødsel

Et barns fødsel skal anmeldes til moderens bopælssogn. Fødslen bliver anmeldt til kirkekontoret af jordemoderen.

Hvis I som forældre til barnet ikke er gift med hinanden, men ønsker sammen at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, kan dette erklæres ved at indsende en "Omsorgs- og ansvarserklæring". Herved fastslås faderskabet, og I får hermed fælles forældremyndighed.  Dette gøres på www.borger.dk. senest 14 dage efter fødslen til moderens bopælssogn. Er dette ikke sket, overgår sagen til statsforvaltningen.