Komtesse-bøgen ved Aaby kirke

Fra Kirke & sogn september 2005: 

Når man går tur på Aaby kirkegård er der et træ, der springer særligt i øjnene:
Lige mellem kirkeskibet og koret på nordsiden står en stor gammel bøg, hvis krone breder sig ind over taget. Hvem har plantet det træ, og hvorfor står det så tæt på kirkebygningen, så man i dag ville sige at det er uforsvarligt?
Måske er historien skrevet ned, men den mundtlige overlevering lyder omtrent sådan her:

I 1864, hvor Danmark mistede en stor del af Sønderjylland til Tyskland, var komtesse Adelaide Schafalitzky de Muckadell fra Slesvig i huset på Birkelse Hovedgård. Hun skulle lære sig husholdning. Da hun skulle rejse tilbage hentede hun et lille bøgetræ i Skeelslund-skoven (som jo tilhører Birkelse Hovedgård). Det træ ville hun have med sig tilbage til Slesvig og plante det der, for på den måde at bevare kontakten til Danmark.

Desværre døde hun (vist nok af tyfus), inden hun kom hjem til Slesvig, og hun blev midlertidigt begravet lige udenfor kirken. Det har været en stor gestus fra Birkelse Hovedgård at give hende en så attraktiv plads højt oppe mod koret. (Lige indenfor muren står ((stod red.)) jo Birkelsestolen, som mange dåbsfamilier har siddet i gennem tiderne.) Graven blev lukket med brædder, for man ville transportere hendes kiste tilbage til Slesvig, når man kunne få tilladelse til det. Det blev dog aldrig til noget - enten pga. smittefaren eller af politiske årsager.
I stedet for gjorde man graven permanent, satte gitter omkring og mindeplade på graven - og plantede så bøgen på hendes grav.
I dag er gitter og mindeplade væk. Tilbage står en stor og majestætisk bøg, hvis blade hvisker om tidligere tiders storhed og dramatik.