Aaby kirke, Kirkevej 21, 9440 Aabybro

 

Sognepræst Ole Steen Hansen (kbf)
Tlf.: 9824 1100
mail: osh@km.dk 
Kirkevej 23 9440 Aabybro
(fridag mandag) 

Sognepræst Benthe Kleon Jeppesen  
Tlf: 2144 3719
mail: bekj@km.dk
Hjorthsvej 12, Birkelse 9440 Aabybro
(fridag mandag)

Sognepræst Frans Rossing Andersson  
Tlf: 40188811
mail: fra@km.dk 
Kirkevej 21 9440 Aabybro
(fridag mandag)

Kordegn Birgit Aagaard (personregisterfører)
9-13 på hverdage, samt efter aftale
Tlf. 9824 4100 mail:aaby.sogn@km.dk

Kordegn (Vakant)

Kirkegårdsleder Gert Lauritsen
Mand. - fred.  10 - 11
Tlf: 98244100 mail: kirkegaard@aabykirke.dk

Kirketjener Hanne Madsen
Tlf: 6155 0591 mail: hmaabykirke@gmail.com

Organist Vakant

Kirkesanger Vakant

Sognemedhjælper Inge Lise Reiche
Tlf: 2487 5446 mail: ilr@aabykirke.dk

Kirkegårdsgartner Søren yde

Kirkegårdsgartner Anni Bruun

Kirkegårdsgartneriarbejder Kirsten Christensen