Du er her: 

Menighedsrådet

 

Tina Stenfeldt
Formand, økonomiudvalg

Brian Ditlev Christensen
Kasserer

Marie Thomsen
Valgbestyrelse, bygnings- og kirkegårdsudvalg, gudstjenesteudvalg

Jens Dige
 Kirkeværge

Erik Fredriksen
Næstformand, økonomiudvalg

Tage Sørensen 

Bygnings- og kirkegårdsudvalg, gudstjenesteudvalg

Else Margrethe Ring Madsen
Valgbestyrelse, koordinerings- og aktivitetsudvalg, kommunikationsudvalg

Inge-Marie Povlsen Fredborg
Kontaktperson, korudvalg

Jens Anton Nielsen
Bygnings- og kirkegårdsudvalget

Rigmor Trolle
Korudvalg, koordinerings- og aktivitetsudvalg

Ole Steen Hansen (præst)
Benthe Kleon Jeppesen (præst)
Frans Rossing Andersson (præst)

Derudover deltager gartneriarbejder Søren Yde i møderne som medarbejderrepræsentant.
Kordegn Betina Tidemann Jensen er sekretær for menighedsrådet.

Menighedsrådet kan kontaktes på flg. mailadresse: menighedsraad@aabykirke.dk