Besynderlig gravsten

En ”hogback” på Aaby kirkegård – fortæller den, at kristendommen kom til Aaby fra Irland?

Lige inden for kirkegårdslågen ved Aaby kirke ligger der mod vest en mærkelig aflang sten med en savtakket rygfinne som en vildsvineryg.  Ingen kender rigtig noget til dens historie. Men måske vil den fortælle os noget om kristendommens komme til Aaby?

I Mads Lidegaards bog: ”Hvad troede de på? Religiøse tanker i oldtid og vikingetid”, fortæller han i et afsnit om ”Irske spor”  (s. 167 – 170) om, hvordan Limfjorden  i sen jernalder jo var let tilgængelig for irske missionærer. Spor efter irerne ses  mange steder, f.eks.  i Sebbersund , hvor der  er udgravet  en handelsplads fra  omkring år 700. Her er spor af en lille trækirke med en kirkegård med tydeligt kristne grave. Blandt de fundne genstande var  en stor del af irsk oprindelse. Han fortæller følgende:

”Sommeren 2003 foretog jeg en rundtur til kirkerne i Han Herred, fordi det syntes åbenbart, at den irske mission har været virksom omkring Limfjorden. Resultatet blev en gravsten, en såkaldt hogback,  formet som en vildsvineryg ved Aggersund kirke, et tilsyneladende irsk kors indsat i en kirkemur, og endelig en typisk irsk døbefont, balaune, der stammer fra Haverslev sogn. Desuden var der syd for Lerup kirke.... resterne af en rund irsk kirkegård”.

At dømme efter et billede af hogback-en fra Aggersund kirke, så  er den mærkelige vildsvineryg –  på Aaby kirkegård også en hogback – altså en sten måske hugget af en irsk bygmester. Altså et tegn på, at irske missionærer har været her engang i 700 tallet – længe før Ansgar.

Hvad har stenen været brugt til? Ja, hvis stenen i Aggersund er en gravsten, så er Aaby-stenen det også. Den har simpelt hen ligget som låg på en stenkiste.

Men hvorfor så hugge stenen som en vildsvineryg? 

I bogen Romanske stenarbejder  fra forlaget Hugin skriver Inger-Lise Kolstrup på s. 106, at svinet  jo  ifølge Bibelen et urent dyr, så det symboliserer  urene mennesker, utugten eller dødssynderne, om ikke djævelen selv. Kirke - bygmestrene huggede ofte billeder af svinet. Det kan være ind i f.eks foden til en døbefont som i Vitten kirke ved Århus, eller i en søjlebase  i sydportalen i Sahl kirke, og ikke så langt væk - et vildsvin i en kvader i sydsiden i Thise kirke og et i Voldsted kirke. 

Som vildsvinet er anbragt her skal den vel fortælle, at kirken og evangeliet holder holder svinet, djævelen, det onde i mennesket og i tilværelsen nede – ja overvinder det!

Men hvorfor bruge en hogback på en grav? Hvem havde fortjent en sådan gravsten?

Venligst!  

Kristen Vestergaard