Du er her: 

Kirkeblad

Kirkebladet for Aaby sogn hedder Kirke og Sogn. Det laves i samarbejde med Vedsted sogn.

Bladet udkommer 4 gange om året. Det bliver husstandsomdelt sammen med Aabybro Posten.

Her kan du læse tidligere blade:

2020

2019

2018

I redaktionen sidder:

Ellinor Jantzen (frivillig fra Aaby), Lillian Christensen (frivillig fra Vedsted), Benthe Kleon Jeppesen (sognepræst i Vedsted), Line Kjær Nielsen (sognepræst i Aaby), Frans Rossing Andersson (sognepræst i Aaby), Inge Lise Reiche (sognemedhjælper i Aaby)