Indmeldelse eller genoptagelse

Indmeldelse i folkekirken sker automatisk ved dåb.

Hvis du er døbt i et andet trossamfund eller i udlandet, kan du søge om optagelse ved at tage kontakt til en præst i folkekirken.

Du kan også søge om genoptagelse ved at kontakte en præst i folkekirken eller på kirkekontoret.

Er jeg medlem?
Er du i tvivl om, om du er medlem? Så log ind på borger.dk med NemID og slå op i CPR (Samfund og rettigheder/Medlemskab af folkekirken/Registerindsigt CPR). Her kan du se, hvornår du er indmeldt og/eller udmeldt.

Udmeldelse

Du kan udmelde dig af folkekirken ved en skriftlig anmeldelse til dit bopælssogns kirkekontor. Vedlæg gerne en kopi af fødsels- og dåbsattest eller oplys om, hvor og hvornår du er født og døbt.

Kan desværre endnu ikke ske elektronisk.