Fødsel

Tillykke med jeres barn!

Et barns fødsel skal anmeldes til moderens bopælssogn. Fødslen bliver anmeldt af jordemoderen.

I de tilfælde, hvor en fødsel sker uden medvirken af en jordemoder, skal I som forældre selv anmelde fødslen.  Dette gøres på www.borger.dk under "Fødselsanmeldelse" senest 14 dage efter barnets fødslen.

 Hvis I som forældre til barnet ikke er gift med hinanden, men ønsker sammen at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, kan dette erklæres ved at indsende en "Omsorgs- og ansvarserklæring". Herved fastslås faderskabet, og I får hermed fælles forældremyndighed.  Dette gøres på www.borger.dk. senest 14 dage efter fødslen til moderens bopælssogn.

Erklæringen giver fælles forældremyndighed. Det forudsætter dog:

  • at begge forældre er fyldt 18 år og ikke under værgemål
  • at moren er ugift
  • at moren ikke har været gift med en anden mand end barnets far indenfor de sidste 10 måneder før barnets fødsel
  • at moren ikke er separeret ved fødslen

 

Indgives der ikke en omsorgs- og ansvarserklæringen eller den indgives senere end de første 14 dage efter fødslen, er det Familieretshuset der behandler sagen. 

Indgives omsorgs- og ansvarserklæringen før barnet er født, skal afgørelsen afleveres til moderens bopælssogn senest 14 dage efter barnets fødsel.

 

I er velkommen til at kontakte kirkekontoret for hjælp og vejledning på tlf. 9824 4100 eller mail: aaby.sogn@km.dk