Retningslinjer i genåbningen af kirkerne

Aaby Kirke er åben igen!

Vi glæder os over igen at kunne åbne døren til Aaby Kirke! 

Genåbningen betyder, at vi igen har lov at holde gudstjenester, men også at døren til kirken igen vil være åben i dagtimerne, hvor man er velkommen til at gå ind i kirken og sidde lidt i bøn og eftertanke.

 Afstandskrav

 

Gudstjenester og kirkelige handlinger kan fremover gennemføres med afstandskrav på 2 meter mellem personer der ikke er i familie/deler husstand og min. 2 kvm pr. kirkegænger.

Afstandskravet betyder, at ca. hver anden bænk spærres af, så der er 20 bænke/stolerækker, hvor man kan sidde som enkeltperson eller husstand/familie, dog maksimalt 96 kirkegængere i alt.

Ved bisættelser og begravelser vil der være plads til maksimalt 40 pårørende, da der skal tages hensyn til kistens placering.

Deltagerbegrænsningen betyder, at dåb fortrinsvis vil foregå ved særskilte gudstjenester.

I kirken uddeles som sædvanlig salmebøger. Efterfølgende lægges brugte salmebøger i karantæne i 48 timer. Man er selvfølgelig velkommen til at medbringe egen salmebog.

Vi har lov at holde nadver så længe afstands- og hygiejnereglerne overholdes. Det betyder at kirkesangeren vil bære handsker unde ruddeling af nadverbrød, samt at pladserne ved nadverbordet er markeret. Der vil være plads til 7 deltagere pr. nadverbord, og man skal selvfølgelig holde passende afstand, når man går til og fra.

Det er vores håb, at vi – efter lidt tilvænning – ikke længere tænker så meget over reglerne, men blot kan glædes over igen at måtte bruge vores kirke. 

 

Hvis nogen har spørgsmål, er de altid velkomne til at kontakte præsterne (Line Kjær Nielsen tlf. 2383 3028) eller (Frans Rossing Andersson tlf. 4018 8811).