Lægmandslæsning

Fra oktober 2011 har der været indført lægmandslæsning af evangelieteksten.
Der er over 20 frivillige, der på skift står for at læse op ved gudstjenesterne.

Er man interesseret i at blive lægmandslæser, kan man henvende sig til sognepræst Benthe Kleon Jeppesen.

Ansvarlig for læserlisten: Sognepræst Benthe Jeppesen, tlf. 2144 3719, mail: bekj@km.dk