Lægmandslæsning

Fra oktober 2011 har der været indført lægmandslæsning af evangelieteksten.
Der er over 20 frivillige, der på skift står for at læse op ved gudstjenesterne.

Er man interesseret i at blive lægmandslæser, kan man henvende sig til sognepræst Line Kjær Nielsen.

Ansvarlig for læserlisten: Verner Thomsen, tlf: 8151 1810 mail: thomsen83@mail.dk