Gudstjenesteudvalgets opgave

Udvalget ser det som sin opgave primært at drøfte højmessen og arbejde med forslag til at udvikle denne. Udvalget kan også være forum for forslag og ideer, der vedrører andre former for gudstjenester. Disse forslag og ideer gives videre til andre relevante udvalg eller medarbejdere.

Medlemmer 2016-2018

Udvalgets medlemmer: Marie Thomsen, Tage Sørensen, Else Ring Madsen, Jens Anton Nilesen, Kristian Hørlyck Ole Steen Hansen, Frans Rossing Andersson og Benthe Kleon Jeppesen.

Udvalget er et udvalg under menighedsrådet, og forslag forelægges menighedsrådet til beslutning.